Haber, Duyuru ve Kampanya Bültenlerimize üye olun.


Ziyaretçi Defteri

Ziyaretçi Defterine Mesaj Yazmak İstiyorum


Leyla;
03 Kasım 2007 21:08 | Amasya
OylamaOylamaOylamaOylamaOylama
Hep olumlu ele?tiri olacak diye bir kural yok ya. Site temas? ho? olmas?na kar??n haz?r bir ürün. ?çerik yönetim sistemi için bi?ey demeyece?im en az?ndan tema tasar?m? foto alan?ndaki bir firma için özgün olabilirdi. Sayg?lar.Admin Yorumu Admin Yorumu:
Düzeyli ele?tirileriniz için te?ekkürler. Ancak , tema için ele?tirilerinize kat?lam?yoruz. Evet bu site foto?raf alan?nda yay?nlanan bir site ama, firma olarak sadece foto?raf firmas? de?iliz. Kurumsal bir kimli?imiz ve bu kimli?e uygun ma?azalar?m?z da bulunmakta, yak?n bir zamanda mevcut ma?azalara yenileri ilave olacakt?r. Kurumsal kimli?imiz ve di?er faaliyet alanlar?m?z hakk?nda da ziyaretçilerimizi bilgilendiriyoruz, yani web sitemizin haz?rlanmas?na dar bir aç? ile bakmak istemedik. Aç?kças? biz internette bir foto?raf galerisi açmak istemedik, Kurumsal bir web sitesi tasarlad?k. Zaten internette bir çok foto galerisi olan site mevcut.Ayr?ca Galeriler bölümü bize özgün, üzerinde çal???lm?? güzel bir uygulamad?r.

Hülya Demircan;
19 Ekim 2007 11:16 | Samsun
OylamaOylamaOylamaOylamaOylama
:) Mrb. Siteniz çok güzel olmu?.Merzifonda yüksek okulda okudu?umda,Mine Foto?rafç?l?k. bir çok foto?raflar?m?z? foto kiosk'dan ç?kartma f?rsat? sundu ?imdi foto?raflar?ma bak?p, an? tazeliyorum.Tebrikler Mine Foto?rafç?l?k.Nimet Has?ripi;
17 Ekim 2007 08:49 |
OylamaOylamaOylamaOylamaOylama
Gerçekten gururland?m. Tebrikler.Her Merzifon'lu Mine Fotografç?l??? bilir.
Dostlara selamlar...Azat;
27 Eylül 2007 19:56 | Turhal TOKAT
OylamaOylamaOylamaOylamaOylama
Ben Mine Foto?rafç?l???n bu kadar büyüyece?ini zannetmiyordum.
??yeriniz ve çal??ma makineleriniz Avrupa standartlar?n?nda üzerinde.
Sitenizde çok güzel olmu?.
?imdiye kadar büyüdünüz, in?allah bundan sonrada büyümeniz durmaz.
Bir MERZ?FON'lu olarak sizlere can? gönülden ba?ar?lar diliyorum.
ALLAH'tan sa?l?kl? ortamlarda ba?ar?lar?n?z?n devam?n? diliyorum.Alp ALTUNDAL;
27 Eylül 2007 16:27 | Merzifon/AMASYA
OylamaOylamaOylamaOylamaOylama
Merzifon'daki an?lar?ma foto?raf albümleriyle bakt???mda,ço?u siyah-beyaz ye?ile çalan foto?raflar?m Foto Mine'de çekilmi?...
?zzet Alt?nme?e'yle... Orhan Ta?anlar'la...Hikmet Birler'le...
Pek çok dostumla yan yana o kadar çok foto?raf varki..

Ramazan Abi'nin denklan?öründen ç?km?? tümüde... Ve günün birinde ?iirlerime oturmu? dizelerle...

"..Dikiz aynas?ndan bir yerlere bakar gibi
ta?ra foto?rafç?s?ndaki ye?ili ç?km?? foto?raf?n.." demi?iz..

Bayra?? devr alanlara te?ekkürlerimle..
Sevgilerimle..Bekta? SÜRÜCÜ;
27 Eylül 2007 16:23 | Kartal/?STANBUL
OylamaOylamaOylamaOylamaOylama
Merzifon'da bu kadar modern bir stüdyonun olmas?ndan gurur duydum.
Çal??malar?n?zda ba?ar?lar dilerim.Ya?ar ?AH?N;
27 Eylül 2007 16:22 | Merzifon/AMASYA
OylamaOylamaOylamaOylamaOylama
Siteniz çok güzel olmu?. Kolay gelsin.?brahim Gümü?;
27 Eylül 2007 09:58 | Amasya
OylamaOylamaOylamaOylamaOylama
Müthi? bir site ;)
24
Ziyaretçi Defteri Kayıtları
« 1 2 3 »
 
  Sitemiz En iyi 1024x768 ve üzeri çözünürlükte Görüntülenebilmektedir. Tasarım : Mine Fotoğrafçılık® Merzifon Copyright© 2007