Haber, Duyuru ve Kampanya Bültenlerimize üye olun.


Ziyaretçi Defteri

Ziyaretçi Defterine Mesaj Yazmak İstiyorum


Dilek Korkmaz;
24 Mart 2009 17:11 | Almanya
Gecen sene sizde cekilen dugun albumumuze burdaki herkes hayran kaldi. Almanyada bile sizin gibi fotograf cekemiyorlar. Butun herkes benim albumumu kiskaniyor.
Almanyadan Merzifona selamlar.Merve YILMAZ;
31 Aralık 2008 16:04 | Ankara
OylamaOylamaOylamaOylamaOylama
Yaz?n dü?ün yapaca??m?z zaman Merzifondaki foto?rafç?lar?n tamam?n? gezdik ve en iyinin siz oldu?una karar verip, dü?ün albümümüzü özel albümlerinizden seçerek sizde haz?rlatt?k. ?n?allah iyi ç?kar diye tela?lan?rken, çok profesyonel bir stüdyo oldu?unuzu her a?amada hissettik. Çal??ma prensipleriniz ve titizli?inizi görünce yüre?imize su serpildi.
Albüm elimize geçince tek kelime ile mükemmeldi diyebilirim.
Ankarada dahi sizin haz?rlad???n?z albümler gibi güzel bir albüm görmedim. Ankaradaki arkada?lar?mda albümü görünce bay?ld?lar.Hepsi dü?ün albümlerini sizde çektirmek istiyor :)
Gerçekten övgüyü hak ediyorsunuz.

Te?ekkürler...
Ahmet GÜNE?;
22 Eylül 2008 19:28 | Merzifon
OylamaOylamaOylamaOylamaOylama
Bu sene dü?ün foto?raflar?m? sizde çektirmi?tim. Muhte?em bir albüm çal??mas? oldu . Harikas?n?z.
Merzifon sizinle gurur duymal?.muhsin ?en;
23 Mayıs 2008 08:52 | istanbul
OylamaOylamaOylamaOylamaOylama
Siteniz süper!! 1984 ve 1986'da yerinizde foto?raf çektirmi?tim. Ba?ar?n?z?n devam?n? dilerim. Bu arada Merzifonun k?ymal? pidesini çok özledimi söylemeden geçemiyece?im. :)Melis Öz;
19 Şubat 2008 14:53 | Yalova
OylamaOylamaOylamaOylamaOylama
GERÇEKTEN HAR?KA!!! Foto?raf galerisini biraz daha geni?letirseniz, daha güzel olabilir ama zaten siteniz çook güzel :)mutlu narin;
25 Ocak 2008 16:43 | izmir
OylamaOylamaOylamaOylamaOylama
Teknolojiyi fazla abartm??s?n?z :)YAKUP ARSLAN;
24 Aralık 2007 17:31 | istanbul
OylamaOylamaOylamaOylamaOylama
Süper olurda bu kadar olur. Profosyonellik dersi als?n tüm stüdyolar. Memleketin gülü olmu?sunuz. Harikas?n?z. Ba?ar?lar diliyorum.Murat T?naz;
04 Kasım 2007 12:17 | ?stanbul
OylamaOylamaOylamaOylamaOylama
Mine Foto?rafç?l?k ile ya?ad?klar?m? birde benden dinleyin. Aslen ?stanbulda ya??yorum. E?im Merzifonlu oldu?u için, hem Merzifon'da, hem ?stanbul'da dü?ün yapt?k. Dü?ün haz?rl?klar? s?ras?nda e?im ?srarla dü?ün foto?raflar?n? Merzifon'da çektirece?imizi söyleyince küçük bir anla?mazl?k ya?ad?k. ?stanbul'da nice stüdyolar vard?. Evlendi?im güne dair an?lar?m? Merzifon'da bir foto?rafç?ya emanet etme fikri çok mant?kl? gelmiyordu.Tart??ma ya?amamak ad?na e?imin iste?ine kar?? koyamad?m. Merzifon'da usulen foto?raf? çektirecektim. Nas?lsa ?stanbul'daki dü?ünde bir daha foto?raf çektirebilirdik. E?im ise Merzifondaki foto?raflar için, stüdyodan randevusunu ayarlam??t? bile. Dü?ün günü Mine Foto?rafç?l?k'a foto?raf çekimi için gitti?imizde, kocaman ve çok modern bir mekana girdim ve küçük çapl? bir ?ok ya?ad?m. ?stanbulu iyi bilirim. ?stanbulda bile böyle bir foto?raf stüdyosu görmemi?tim. 1 saat süren çekimler, çal??anlar?n profosyenelli?i sayesinde su gibi olup bitmi?ti. Nedendir bilinmez çal??anlar?n titizli?ini ve i?lerine olan sayg?lar?n? görünce önyarg?lar?m k?r?lmaya ba?lam??t? ama yinede neticeyi görmek laz?md?. Foto?raf albümümüz elimize ula?t???nda, hayal bile edemeyece?im kalitede bir albüm ile kar??la?t?k. Çal??t???m ?irketteki arkada?lar?m foto?raflar?n Merzifonda çekilebilece?ine inanm?yordu. Bende web sitesine girerek ufak bir propaganda yapt?m ve nihayet bana inand?lar. Muhte?em bir albümümüz var tüm çal??anlar?n?za te?ekkür ederim. Tüm Merzifonlulara sesleniyorum, ya?ad???n?z yerde böyle bir stüdyo oldu?u için çok san?l?s?n?z, k?ymetini bilin.
24
Ziyaretçi Defteri Kayıtları
1 2 3 »
 
  Sitemiz En iyi 1024x768 ve üzeri çözünürlükte Görüntülenebilmektedir. Tasarım : Mine Fotoğrafçılık® Merzifon Copyright© 2007